Recent Posts

 • Do entertainment possibilities affect our productivity?

  Can you be productive with so many games around? In our modern world we have more options for entertainment. This includes TV shows, Movies, Games, Videos (YouTube) or VR. In […]

 • Ep. 5 – Práca popri škole (Časť 1.)

  Ep. 5 je prvá epizóda o práci popri škole. Dozvieš sa v nej či a kedy si nájsť prácu popri štúdiu. Zistíš, či sa ti oplatí chodiť na prednášky, alebo radšej do práce a na záver ti povieme ako sme to mali my. (00:00) Úvod (00:56) Kedy začať? (08:46) Ako sa to dá stíhať? (prednášky vs. práca) (12:56) Prečo vlastne pracovať? (17:36) Osobné skúsenosti (19:20) Záver https://wp.streetofcode.sk/podcast/ep-5/

 • Ep. 4 – Bakalárska práca, inžinierske štúdium a diplomová práca

  V tejto epizóde rozoberáme ako prebieha písanie bakalárskej praće od jej výberu až po jej odovzdanie. Tiež spomenieme aké možnosti má čerstvý bakalár, či sa vôbec oplatí ísť na inžinierske štúdium a ako to na ňom funguje. (00:00) Úvod (00:26) Ako sa vyberá bakalárska práca (02:05) Ako sa robí bakalárska práca (09:49) Štruktúra bakalárskej práce (13:41) Odovzdanie práce a obhajoba (17:31) Možnosti po bakalárovi (20:07) Inžinierske štúdium (24:06) Diplomová práca (28:38) Práca popri škole (v skratke) (29:28) Zhrnutie https://wp.streetofcode.sk/podcast/ep-4/

 • Ep. 3 Aké programovacie predmety sú na FEIke?

  Ak pôjdete na aplikovanú informatiku na STU FEI, tak sa určite stretnete s viacerými predmetmi, ktoré popíšeme. Podobné predmety sa učia aj na iných informatických školách, pretože základy by mali byť všade viacmenej rovnaké. (00:18) Algoritmizácia a programovanie (01:33) Architektúra počítačov (01:56) Programovacie techniky (03:31) Operačné systémy (04:39) Objektovo orientované programovanie (05:12) Databázové systémy (05:57) Mikropočítačové programovanie (06:39) Webové technológie 1, 2 (07:37) Webové služby (alebo také niečo) (08:22) Návrhové vzory a Mobilné výpočty (09:09) Multimédia a telematika pre mobilné platformy (09:31) Umelá inteligencia, neurónové siete a strojové učenie (09:45) Rozdelenie na odbory - BIS a MSUS (11:31) Programovanie na iných predmetoch (13:00) - Ako si nájsť vlastný rytmus na vysokej škole, tipy a triky https://wp.streetofcode.sk/podcast/ep-3/

 • Ep. 2 – Ako prežiť prvý ročník na výške?

  Aké je to na vysokej škole a ako sa treba učiť? Tiež si vysvetlíme nové koncepty, ktoré vysoká škola prináša ako napríklad zadania a skúšky. Nechýbajú ani tipy a triky, ktoré vám pomôžu prvý ročník prežiť. (0:20) Prvé dni na vysokej škole a koncepty vysokej školy (02:08) Zadania (03:01) Koľko trvá škola a čo je to semester (03:46 ) Skúšky, zápočty a celkové bodovanie (07:21) - Ako a s kým sa učiť

 • Ep. 1 – Potrebujem vysokú školu na to, aby som bol/a programátor?

  V našej prvej epizóde sa budeme baviť o tom, či potrebujem vysokú školu na to, aby som mohol byť programátorom. Prediskutujeme výhody a nevýhody vysokej školy, aký to má vplyv na prácu a iné veci. (0:35) Stredná škola (čo by som sa tam mal/a naučiť?) (02:01) Prečo ísť na vysokú školu (04:31) Čo mi bude chýbať ak nepôjdem na výšku (05:51) Aké sú možnosti ak človek nepôjde na vysokú školu (07-51) Práca popri škole a po škole s titutlom vs. bez titulu (11:41) - Zhrnutie, záver

Prihlás sa na odber nášho newslettra