Recent Posts

  • Ep. 3 Aké programovacie predmety sú na FEIke?

    Ak pôjdete na aplikovanú informatiku na STU FEI, tak sa určite stretnete s viacerými predmetmi, ktoré popíšeme. Podobné predmety sa učia aj na iných informatických školách, pretože základy by mali byť všade viacmenej rovnaké. (00:18) Algoritmizácia a programovanie (01:33) Architektúra počítačov (01:56) Programovacie techniky (03:31) Operačné systémy (04:39) Objektovo orientované programovanie (05:12) Databázové systémy (05:57) Mikropočítačové programovanie (06:39) Webové technológie 1, 2 (07:37) Webové služby (alebo také niečo) (08:22) Návrhové vzory a Mobilné výpočty (09:09) Multimédia a telematika pre mobilné platformy (09:31) Umelá inteligencia, neurónové siete a strojové učenie (09:45) Rozdelenie na odbory - BIS a MSUS (11:31) Programovanie na iných predmetoch (13:00) - Ako si nájsť vlastný rytmus na vysokej škole, tipy a triky https://wp.streetofcode.sk/podcast/ep-3/

  • Ep. 2 – Ako prežiť prvý ročník na výške?

    Aké je to na vysokej škole a ako sa treba učiť? Tiež si vysvetlíme nové koncepty, ktoré vysoká škola prináša ako napríklad zadania a skúšky. Nechýbajú ani tipy a triky, ktoré vám pomôžu prvý ročník prežiť. (0:20) Prvé dni na vysokej škole a koncepty vysokej školy (02:08) Zadania (03:01) Koľko trvá škola a čo je to semester (03:46 ) Skúšky, zápočty a celkové bodovanie (07:21) - Ako a s kým sa učiť

  • Ep. 1 – Potrebujem vysokú školu na to, aby som bol/a programátor?

    V našej prvej epizóde sa budeme baviť o tom, či potrebujem vysokú školu na to, aby som mohol byť programátorom. Prediskutujeme výhody a nevýhody vysokej školy, aký to má vplyv na prácu a iné veci. (0:35) Stredná škola (čo by som sa tam mal/a naučiť?) (02:01) Prečo ísť na vysokú školu (04:31) Čo mi bude chýbať ak nepôjdem na výšku (05:51) Aké sú možnosti ak človek nepôjde na vysokú školu (07-51) Práca popri škole a po škole s titutlom vs. bez titulu (11:41) - Zhrnutie, záver

Prihlás sa na odber nášho newslettra